FC2ブログ

Turf Sign

気軽にサインで競馬。JRAと南関東中心で。

皐月賞~出走馬

皐月賞の枠順が決まりましたね。

◆メイケイペガスター
新馬    逆38番2着/正47番1着
デイリー杯2歳S 正38番2着/逆47番2着
若駒S   逆38番2着/逆47番2着
共同通信杯  正38番1着/正逆47番2着3着
若葉S   正38番3着/逆47番2着

正逆38番 → 02番・17番
正逆47番 → 08番・11番

◆メイケイペガスター
新馬    右29隣2着/左54隣3着
デイリー杯2歳S 右29隣2着/右54隣3着
若駒S   右29隣2着/左右54隣3着
共同通信杯  左29隣2着/右54隣3着
若葉S   左29隣1着/左54隣2着

29隣 → 12番・08番
54隣 → 01番

◆メイケイペガスター
新馬    左3隣枠2着
デイリー杯2歳S 左3隣枠3着
若駒S   左3隣枠1着
共同通信杯  右3隣枠3着
若葉S   右3隣枠3着

1枠 → 4枠?6枠?

◆インパラトール
未勝利   逆3番2着
未勝利   逆3番2着
萩S    逆3番2着
きさらぎ賞  逆3番3着/正3番1着
若葉S   逆3番2着

正逆03番 → 03番・16番

◆インパラトール
未勝利   左右14隣3着
未勝利   左右14隣1着/左30隣3着
萩S    右14隣2着 /左30隣2着
きさらぎ賞  左14隣1着 /左30隣2着
若葉S   右14隣2着 /左30隣2着

14隣 → 16番・06番
30隣 → 08番・14番

◆レッドルーラー
新馬    右32隣3着
未勝利    左右32隣1着
福寿草特別   左32隣3着
梅花賞    右32隣3着
若葉S    左32隣3着

32隣 → 07番・17番

◆ナリタパイレーツ
新馬    逆34番3着/正47番3着
未勝利   逆34番1着/正47番1着
ビオラ賞   逆34番2着/逆47番1着
すみれS   正逆34番1着3着/正逆47番1着3着
若葉S   逆34番1着/逆47番1着

正逆34番 → 03番・16番
正逆47番 → 08番・11番

◆タマモベストプレイ
新馬    正47番1着
秋明菊賞   逆47番1着/正47番2着
シンザン記念  逆47番1着
きさらぎ賞   正47番2着
スプリングS  正47番2着/逆47番3着

正逆47番 → 08番・11番

◆タマモベストプレイ
新馬    左67隣3着/左右77隣1着
秋明菊賞   左右67隣2着3着/左右77隣2着3着
シンザン記念  右67隣1着/左77隣1着
きさらぎ賞   左67隣3着/右77隣3着
スプリングS  左67隣1着/右77隣1着

67隣/77隣 → 10番・18番

◆ミヤジタイガ
新馬    正81番3着
中京2歳S  逆81番1着
アスター賞  正81番2着
東京スポーツ杯 逆81番3着
ホープフルS  逆81番2着
若駒S   逆81番3着
弥生賞   逆81番2着

正逆81番 → 09番・10番

◆ミヤジタイガ
新馬    左92隣3着
中京2歳S  左右92隣1着/左83隣3着
アスター賞  右92隣2着 /右83隣2着/右8隣3着
東京スポーツ杯 右92隣1着 /右83隣3着/右8隣3着
ホープフルS  左92隣2着 /右83隣3着/左8隣3着
若駒S   右92隣3着 /右83隣3着/右8隣1着
弥生賞   右92隣1着 /左83隣3着/右8隣1着

92隣 → 04番・08番
83隣 → 13番・17番
08隣 → 14番・16番

◆ロゴタイプ
函館2歳S   右3隣枠1着
クローバー賞  左3隣枠1着
札幌2歳S   右3隣枠2着
ベゴニア賞   左3隣枠3着
朝日杯FS   左3隣枠3着
スプリングS  右3隣枠3着

4枠 → 1枠?7枠?

◆ロゴタイプ
新馬    自身1着/左隣馬2着
函館2歳S   ----/右隣馬2着
クローバー賞  自身3着/左隣馬2着
札幌2歳S   ----/左隣馬1着
ベゴニア賞   自身1着/右隣馬2着
朝日杯FS   自身1着/-----
スプリングS  自身1着/-----

自身か隣の06番?08番?

◆コパノリチャード
新馬    逆93番1着/正93番2着
千両賞   正93番2着
白梅賞   逆93番2着
アーリントンC 正93番2着

正逆93番 → 03番・16番

◆コパノリチャード
新馬    右26隣3着/右70隣2着
千両賞   左26隣3着/右70隣3着
白梅賞   左26隣2着/右70隣2着
アーリントンC 左26隣3着/左右70隣1着

26隣 → 16番・18番
70隣 → 06番・10番

◆マズルファイヤー
新馬    逆161番3着
未勝利   正161番2着
未勝利   逆161番3着
未勝利   正161番1着
きさらぎ賞  逆161番2着
若葉S   逆161番3着

◆マズルファイヤー
未勝利   正16番1着
未勝利   正16番3着
未勝利   逆16番1着
きさらぎ賞  正逆16番1着3着
若葉S   正16番3着

正逆161番 → 02番・17番 
正逆16番 → 03番・16番

◆マズルファイヤー
新馬    左右23隣1着3着/左右35隣2着
未勝利   左23隣1着  /左35隣1着
未勝利   左23隣1着  /左右35隣2着3着
未勝利   右23隣3着  /右35隣2着
きさらぎ賞  左23隣3着  /右35隣1着
若葉S   左23隣3着  /左35隣1着

23隣 → 05番・15番
35隣 → 09番・11番

◆コディーノ
新馬    右隣枠2着
札幌2歳S  左隣枠3着
東京スポーツ杯 右隣枠2着
朝日杯FS  右隣枠3着
弥生賞   左隣枠2着

6枠 → 5枠?7枠?

◆ラブリーデイ
新馬    正69番1着/正149番3着/正165番2着
野路菊S   正69番2着/逆149番3着/正165番2着
京王杯2歳S  逆69番1着/逆149番1着/逆165番1着
朝日杯FS   正69番2着/正149番2着/正165番2着
アーリントンC  逆69番3着/逆149番3着/逆165番1着
毎日杯    正69番3着/正149番1着/逆165番2着

正逆69番 → 04番・15番
正逆149番 → 05番・14番
正逆165番 → 03番・16番

◆カミノタサハラ
新馬    右20隣3着
ホープフルS  右20隣2着
500万下  左20隣2着
弥生賞   左20隣2着

20隣 → 13番・17番

◆フェイムゲーム
新馬    逆223番3着
未勝利   正223番2着
未勝利   逆223番3着
京成杯   逆223番1着/正223番3着
スプリングS  逆223番2着

正逆223番 → 07番・12番

◆クラウンレガーロ
小倉2歳S  正124番1着
デイリー杯2歳S 逆124番1着
朝日杯FS  逆124番2着
きさらぎ賞  逆124番1着/正124番3着
若葉S   逆124番2着

正逆124番 → 03番・16番

◆クラウンレガーロ
デイリー杯2歳S 左11隣3着 /左19隣1着
朝日杯FS  左11隣3着 /右19隣2着
きさらぎ賞  右11隣2着 /右19隣1着
若葉S   左右11隣2着/左19隣1着

11隣 → 06番・10番
19隣 → 16番・18番

◆テイエムイナズマ
新馬    逆213番3着
未勝利    逆213番2着
デイリー杯2歳S 正213番1着
京王杯2歳S  逆213番1着
朝日杯FS   正213番2着
アーリントンC  正213番2着
毎日杯    正213番2着

正逆213番 → 04番・15番

◆テイエムイナズマ
新馬    右3隣枠3着
未勝利    右3隣枠3着
デイリー杯2歳S 左3隣枠2着
京王杯2歳S  左3隣枠3着
朝日杯FS   右3隣枠1着
アーリントンC  左3隣枠2着
毎日杯    左3隣枠2着3着

8枠 → 3枠?5枠?

どれかは使われるかな
余計に混乱するだけか・・・。
スポンサーサイト[ 2013/04/11 15:43 ] 競馬サイン~JRA | TB(0) | CM(1)
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
[ 2013/04/13 14:54 ] [ 編集 ]
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する